Snack box สวนดุสิต

รับจัดเบรค Snack box สวนดุสิต ขนมกล่อง ชุดอาหารว่างกล่อง จากสวนดุสิต

Snack boxสวนดุสิต 50-59บาท

snack boxสวนดุสิต s136

ราคา : 48 บาท

ขนมปังแฟนซีใส้กรอกไ่+เค้กธัญพืชชิ้นใหญ่+
น้ำผลไม้ 40เปอเซนต์ ชบา
สั่ง100กล่องขึ้นไปราคากล่องละ 48 บาท
สั่งไม่ถึง 100 กล่อง ราคากล่องละ 50 บาท
มี3ใส้ไห้เลือก
ใส้กรอกไก่//ใส้กรอกหมู//ปูอัด

  |  
Powered by Webiz!
winbox
winbox
winbox.in.th
332692
198636
3 มิถุนายน 2015
21 มีนาคม 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@winbox.in.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว