Snack box สวนดุสิต

รับจัดเบรค Snack box สวนดุสิต ขนมกล่อง ชุดอาหารว่างกล่อง จากสวนดุสิต

Snack boxสวนดุสิต ขนม3ชิ้น

snack boxสวนดุสิต s304

ราคา : 52 บาท

พายหมูแดง+ทอฟี่เค้ก+เค้กฝอยทอง+
น้ำผลไม้ 40เปอเซนต์ ชบา
สั่ง 100กล่อง ราคากล่องละ 52 บาท
สั่งไม่ถึง 100กล่อง ราคากล่องละ 54 บาท
เลือกพายได้ 3 ใส้
พายไก่//พ่ยหมูแดง//พายเห็ด

  |  
Powered by Webiz!
winbox
winbox
winbox.in.th
332744
198688
3 มิถุนายน 2015
21 มีนาคม 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@winbox.in.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว