Snack box สวนดุสิต

รับจัดเบรค Snack box สวนดุสิต ขนมกล่อง ชุดอาหารว่างกล่อง จากสวนดุสิต

การสั่ง Snackbox สวนดุสิต

เบเกอรี่หวาน เซต B

ราคา : 14 บาท

เลือกเค้กหวาน 1 ชิ้น
เค้กฝอยทอง////เค้กธัญพืช
เค้กลูกตาล///เค้กชอคโกเลต///
มินิแยมโรล สายรุ้ง

เพิ่มเงินเพียง 8 บาทคุณจะได้เค้กชิ้นใหญ่

  |  
Powered by Webiz!
winbox
winbox
winbox.in.th
332690
198634
3 มิถุนายน 2015
21 มีนาคม 2019

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@winbox.in.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว