Snack box สวนดุสิต

รับจัดเบรค Snack box สวนดุสิต ขนมกล่อง ชุดอาหารว่างกล่อง จากสวนดุสิต

Snack box อาม้า เบเกอรี่

Snack box อาม้า เบอเกอรี่

ราคา : 45 บาท

ขนมปังร้าน อาม้าเบเกอรี่ 2 ชิ้น
ขนมปังไส้คาว1 ชิ้น+ ขนมปังใส้สังขยา 1 ชิ้น
+น้ำทิปโก้คิด 1 กล่อง
ราคากล่องละ 45 บาท ส่ง 100 กล่องขึ้นไป

  |  
Powered by Webiz!
winbox
winbox
winbox.in.th
144874
79333
3 มิถุนายน 2015
29 มิถุนายน 2017

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@winbox.in.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว