Snack box สวนดุสิต

รับจัดเบรค Snack box สวนดุสิต ขนมกล่อง ชุดอาหารว่างกล่อง จากสวนดุสิต

Snack boxสวนดุสิต 40 บาท**

snack boxสวนดุสิต s106

ราคา : 40 บาท

ขนมปังแฟนซีใส้กรอกไก่+ทอฟฟี่เค้ก
+น้ำผลไม้ 40เปอเซนต์ยี่ห้อชบา
สั่ง100กล่อง ราคากล่องละ 40 บาท
สั่งไม่ถึง 100 กล่อง ราคากล่องละ 43 บาท
เลือกใส้ได้จาก
ใส้กรอกไก่/ใส้กรอกหมู/ปูอัด

  |  
Powered by Webiz!
winbox
winbox
winbox.in.th
181357
100113
3 มิถุนายน 2015
24 ตุลาคม 2017

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@winbox.in.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว